Siegfried Act 1: Anak muda putarkan pen …

Siegfried Act 1:
Anak muda putarkan penghantam baja
Menggada baja bakal pedang adikuasa
Dan orang tua yang meramu sesayur
Dengan nafsu mencengkeram semesta